How to register a vehicle/Karaoan te anga bwai 

If you want to register a vehicle for the first time you must note the following: -

 1. vehicle is registered for the first time

     (Anga bwai n te moan tai) : -

 1. vehicle must not be more than 10 years as per the original compliance plate

            (e na aki raka iaon 10 ririkiina ni kaineti ma kakaoauana anne e nim ma rabwatana)

 1. complete from IV (kanoa Booma IV)
 2. complete form II (Kanoa Booma II) – valid for 14 days only
 3. prescribed fee (kabwaka mwane)
 4. Renewing an expired registration (kaboua anga bwai): -
 5. complete from IV (kanoa Booma IV)
 6. complete form II (kanoa Booma II)
 7. prescribed fee (kabwaka mwane)

Bring your vehicle for inspection make sure you have a permit to drive (Uota am kaa bwa e na tuoaki ma uringa bwa e na riai n reke am kariaia imwain kabutakiana)

 

Registration/Anga bwai

A vehicle registration must be valid in order to be used on the public highway. It is an offence to drive a vehicle on a public highway an unregistered or with an expired registration. Your vehicle will can be seized, and you will be penalised. (Bao ni mamananga inanon te kawai ana bon riai ni iai aia anga bwai ae e tuai bane taina. Bon te bure iaan te Tua kabutan te bao ni mwamwananga ae e tuai anga bwaiaki ke e a bane tain ana anga bwai. E na kona n tauaki te bao ni mamananga anne ao te tia kabutia e na katuaeakaki).

 

Renewing a vehicle registration that expired more than 2 - 3 years expired./kaboauan te angabwai ae riaon 2 nakon 3 ririkina n bane taina.

For renewing a vehicle registration license that expired more than 2-3 years, will pay fine fee plus pay the compensation for the previous date/years where a license expired before renewing to a new valid vehicle registration license.(kabouan te angabwai ae riaon 2 nakon 3 ririkina n bane taina ena bon riai n kabwaka tuuana, ao n manga kaitiaka ana tarau man te ririki are e bane iai taina imwain ae manga tibwa kabwaka boon kabouana).

 

Another, vehicle Inspection law/ Tabeua kainibaire n irekereke ma kabwatan te bao n mwamwananga.

A vehicle to be inspected for a renewal of license or new vehicle license, somehow there's a inspection called structural inspection, whether the vehicle pass the inspection procedure where its headlight, left & Right sign, Reverse light, Brake Lights, High Beam are in good state but the vehicle structure condition is very poor, where the Authorised Vehicle Inspector suspend your vehicle after inspection and report that the current vehicle will not to be seen driven on public highway penalty will served if not comply. (Te bao n mwamwananga ae na karaoa te tutuo ibukin kabwatakina ibukin ana angabwai, e kona n anganaki te tutuo ae aranaki bwa man tarakin te bao n mwamwananga ao ea bon aki naba kabwataki, engae ngke e raoiroi taurana, ana tiainaa n bwake, tauran ana brake, tauran ana buti n baaki etc, bwa taaran rabwatana ea bon karautaeka bwa ea bon mwangaingai n tara n uruaki, e ioio ngkana e buti, ea bon rang bubu man bareka ana baibu(Exhaust) ao mai ikan are te tia karaoa te tutuo ea bon aki naba kabwata baom n mwamwananga ao n ribotina bwa enaki manga noraki te bao n mwamwananga anne n buti inanon ana kawai te botanaomata.

 

Ten Year Prohibition/E rebwe n toki 10

Vehicles that are more than ten years as per the original compliance plate must not be registered for the first time. (Bao ni mwamwananga aika a riaon 10 ririkiia ni kaineti ma kakoauan rongorongon karaoaia n nim ma te bao ni mwamwanaga ao a tuai n anga bwaiaki, e na bon aki butimwaeaki ke ni karaoaki te anga bwai nakoiai).

 

Transfer of ownership/Karaian te bwaibwai

You can easily transfer your vehicle to another person. Transfer may be through gift, sales or through other means but you will need to do the following (Ko kona n karaia am bao ni mwamwananga nakon temanna. Te karaai anne e kona n reke rinanon te bwai n tangira, te boobwai, ke anga riki tabeua. Ma ko riai ni karaoi bwai aikai): -

 

 1. Complete Form II (Kanoan Booma II).
 2. Pay the prescribed fee (Bwaka mwane).