Driving License fee

Class A B F $30.00 plus $5.00 admin fee ($35.00)(if you take class A still $30.00, if you take Class A and B still $30.00, If you take Class A B and F still $30.00).

Class D E $20.00 plus $5.00 admin fee ($25.00) (if you take Class D only still $25.00, if you take Class E only Still $25.00, if you take class D and E still $25.00)

Class A B D E F $50.00 plus $5.00 admin fee in total of $55.00

 

 

To those who are given a defective notice (2 Penalty Unit) must comply and pay their fine fee at KLTA office at MICCTD within 14 days. 

Nakoia ake karekeaki irouia ana aobitia te KLTA kam na riai n kabwakai tuami ao n karaoi nanon kainibaire ake kam tuangaki inanon te maan ae 14 te bong n aobitin te KLTA n te MICTTD